00 omslag 2018

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2018

Arne Chr. Jensen:            Et tilbakeblikk på KMF’s 100-årsjubileum og noen

                                               hendelser på 60-tallet en gang.....

Pål Hadler:                        Diskret forsendelse                              

William Hakvaag:            Panserskipet Tordenskjolds begredelige skjebne

William Hakvaag:            Diplom på Der Flakkreuzer Nymphe      

Tormod Nordheim:        Nød og tilfeldigheter                                    

Jon Martin Bye:               En tungeskjærers svarte dag                     

Familien Fredriksen:      Familien Ole Fredriksens dramatiske krigshistorie

Fridtjof Nansen:              Fiskemængden ved Lofotfisket (1911)

Odd Tranås:                     Sild

Håkon Brun:                    Svolvær blir by

Gerd B. Kristensen/

Siri B. Blomstrand:         Sigvor Riksheim - en pioner i formingsfaget

Marianne Bjerkaas:       Arne-bua i Skrova

Gunnar Andersen:         Et møte med USA’s president

Linda Lillevik:                   - En for Vaagan verdig handling

Harald E. Strøm:             Agathe Andersen - Ørsnesvikas

Willy Engstad:                 Svolværs første private bil?

William Hakvaag:           17. mai 1967 og Haukli kafé

William Hakvaag:           Et overraskelsesmoment

William, Hakvaag:          Kniv fra Grini                    

Bente M. Larsen:            Østre Molla fiskarlag under 2. verdenskrig (1943-1945)   

William Hakvaag:           Tysk våpenskjold fra siste krig

Magne T. Pettersen:      Haglik - historikk til modellbåt laget av Jens Petersen

Tormod Nordheim:        Gimsøya før og nå

                                           Dagbok fra MS ”Henningsvær” 1955

William Hakvaag:            ”Springvann” i Rækøytjønna

William Hakvaag:            ”Litt om historiske ting i nærmiljøet

William Hakvaag:            Nordahl Griegs frakk fra 2. verdenskrig

Bente M. Larsen:             Gullvika

Harald Meyer:                 Gjenbruk

                                           Fly med

Håkon Brun:                     Lokalhistorie i Vågan

forside 2017

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2017

William Hakvaag:             Motorsykler .....

Benny Charlotte Bye:      Oldefar og keiser Wilhelms ”nye sko”       

Mauritz S. Mortensen:   Roar Petersen - forfatter fra Svolvær

Tormod Nordheim:        Fiskerbondens arbeidsdag

Grete Müller:                  Urmaker Klaus Matias Kristiansen

Ola Haneseth:                 Haneseth’ene, opprinnelig fra Nord-Møre, satte kursen

                                               mot Lofoten med eventyrlyst og pågangsmot

Willy Engstad:                 Kongebesøk                     

Anders Holmen:             Om sagnet på Skrova - og litt til

Hermund R. Pedersen: Ol’Sivertsen-steinen i Austpollen ved Liland i Vågan

Reidar Hansen:               En for meg mystisk og spennende person - Leif Kiønig

Leif Kiønig:                       Lofotfisket - Norges største lotteri

Olav Sørensen:                Flamingos - musikkglede i mange år

Johan-Robert Eilertsen: E(ri)ndringer

Øistein Nøtnes:               Havariet til Catalinaflyet utenfor Svolvær 5. aug. 1947

Siv-Hilde Lillehaug:         Minneboka       

Håkon Brun:                     Hans Egedes sølvkanne - hvor bør den oppbevares?

Sigrid Lindstad:                Kjærlighetens mange små uttrykk ved to av dem

Ivar Erlend Stav:              Brev fra Gimsøy prestegård 1913-14

William, Hakvaag:           Kampen om varden på Blåtinden

Thor Ingvart Karlsen:      Lyngvær gamle handelssted   

Dag Kajander:                  Eg kan så mangen vakker sang

Magne T. Pettersen:       Haglik - historikk til modellbåt laget av Jens Petersen

Tormod Nordheim:        Gimsøya før og nå

                                           Dagbok fra MS ”Henningsvær” 1955

William Hakvaag:            ”Springvann” i Rækøytjønna     

William Hakvaag:            ”Litt om historiske ting i nærmiljøet

William Hakvaag:            Nordahl Griegs frakk fra 2. verdenskri

Bente M. Larsen:             Gullvika

Harald Meyer:                 Gjenbruk

                                           Fly med

Håkon Brun:                     Lokalhistorie i Vågan

forside 2015

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2015

Gunnar Andersen:          Arthur og Helga på Holmen                       

Gunnar Andersen:          Bomber og granater                                     

Gunnar Andersen:          Kjempesalutten                                              

Gunnar Andersen:          Hvorfor en svolværing bare er verdt to kroner og femti

Gunnar Andersen:          Trestegsraketten                           

Randi Folkestad:             Lærer og bibliotekar Meyer Andersen

William Hakvaag:            Lydbåndet         

Tormod Nordheim:        En historie fra andre verdenskrig

Jan Helfjord:                    Kjøpe juletre på torvet                

Vågard Erdahl Nyaas:    Fiskeværsarkitektur - med blikk på Kabelvåg

Johanna Berg Nilssen:   Min familie                                       

Georg Gjertsen:              Hamsun og spikerpakken fra Svolvær    

Olav A. Morling:              Det var en gang - og det er lenge siden

                                           På vannski fra Svolvær til Kabelvåg         

Bente M. Larsen:             Ulvåg kvinneforening                                  

Geir Svendsen:                Gamle bilder fra Vågan                                

Willy Engstad:                  Purkholmens endelikt                                 

William Hakvaag:            Fra Lofoten Krigsminnemuseum - Enigmamaskinen

William Hakvaag:            Bilder fra krigen                              

Rich. Bordevich:              Henningsvær i 1882                       

Oddbjørn Andersen:      Vennskapet mellom Asbjørn Rødsand og min far ......

Per Jul Rødsand:             Asbjørns Rødsands engasjement under 2. verdenskrig   

Anders Holmen:              Frans Nilsen - 16-åringen fra Kabelvåg s om ......

Tom Christophersen:     Ånebyleirens engel                       

Dag Kajander:                  Rockebølgen og ”Kramers trio”

                                           Fiskeguanofabrikken i Lofoten i 1859

forside 2016

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2016

Jon Martin Bye:                Glimt fra en dramatisk hendelse påsken 1946

William Hakvaag:             Lofotraidet 4. mars 1941 - andre verdenskrigs

                                               første totale seier                                          

Willy Storvik:                     Den gang vi dro til sjøs                

Rune Langnes:                  Forfatterspiren i Sommerskaret

Hans-Egil Krane:               Det store lastebildekket             

Kjell Ove Storvik:              Ingenting var som før   

Jens Holst:                         Botnvannet      

Ingrid Arctander:             Svolvær skole 1960 - 1985

Jens Holst:                         Rørhopvannet 

Linda Lillevik:                    Gensergarn      

Bente M. Larsen:             Merkeregistrerte fiskefarkoster i Ulvåg 1963-1977

Ingrid Arctander:             Sørvæst                                                             

William Hakvaag:             Fra Lofoten Krigsminnemuseum             

Willy Engstad/                 

William Hakvaag:             Svolvær byplan av 1923

Jens Holst:                         Seilbåten                           

Olav A. Morling:               Vett og vett og noe uvett

Reidun Olsen/

Johan-Robert Eilertsen:  Trekkfugler vender tilbake

Willy Engstad:                   Klippfiskholmen             

Jens Holst:                         Skuringsstriper                

Håkon Brun:                      Gårdsdrift på gården Øyhellhamn under krigen

Håkon Brun:                      Lokalhistoriske bøker fra Vågan                   

Geir Svendsen:                 Meine Lofotenbilder                                    

Håkon Brun:                      Krigsfanger fra Kabelvåg                             

Håkon Brun:                      Altertavla i Henningsvær kirke                 

William Hakvaag:             St. James - orkestret som ble en legende

                                             Fly med

00 omslag 2014

INNHOLD ÅRBOK FOR VÅGAN 2014

Jan-Martin Mikalsen:     Skredulykke i Fagerbakken

Tormod Nordheim:        Moloen i Hovsund         

Linda Lillevik:                   Å finne et språk               

Herbjørn Alstad/             

Svein-Erik Haugen:         Alf R. Johansen - Henningsvær

Gunnar Andersen:          Små fortellinger fra min oppvekst

Johnny Kløften:               Jernstanga                                        

Olav A. Morling:              Budsjettrutiner i en annen tid   

William Hakvaag:            Kuler og krutt                                  

Geir Svendsen:                Bilder fra Digermulen og Laukvik

William Hakvaag:            Fra Lofoten krigsminnemuseum

Eva Rosenberg:                Englandsturen                                

Tormod Nordheim:         Vinteren 1932                                  

Otto Lichtwarck:              Historien om det første guttelaget registrert i SIL

William Hakvaag:             Skjelfjorden våren 1940 - Norges Scapa Flow     

Jan-Martin Mikalsen:      Historien om M/K Svanen                                          

Astrid Olsen/    

Jan-Martin Mikalsen:     Bygdekinoen i Digermulen

Bente M. Larsen:             Hendelser som har hatt betydning for bygda Ulvåg

Jan Helfjord:                     Med robåt til badestranda                         

Olaf-Leon Mikalsen:        Melke/passasjer/godsbåten Hjørdis.     

A. B. Wilse:                        Stæren og Lofotfiskeren                             

Ingrid Arctander:              Den gamle skolen i Svolvær

Randi Folkestad:               Kjeld Langfeldt                    

Håkon Brun:                      Ordførere i Vågan          

Ivar E. Stav:                        Gjensyn med Gimsøy prestegård

Håkon Brun:                       Han Persa på Rækøya